Редакција


Издава: “Прашалник” дооел, Скопје, Македонија

Уредува: Мартин Јанески

Пишуваат: Билјана Игевска, Емир Ал-Кафаџи

Колумнисти: Претседател на улиците, Ѓорѓи Груевски, Емилито Танез, Валтер од Сараево

Фотографира: Кристијан Теодоров

За “Здраво” се грижи:Glitch Agency

Правен застапник: адвокатска канцеларија “Либер Легис”

Здраво +
Нездраво
друштвено

Паричниккурсна листа